Seoul Motor Show 2013 promo models

Promotional models at the biennial Seoul Motor Show in April 2013 – i.e. Kang Yui, Kim Ha-yul, Sim Min-hee, Go Jung-ah, Eun Bin, Seo Jin-ah, Ju Da-ha, Choi Seul-gi, Hwang In-ji, Choi Byul-i, Min Seo-hee, Lee Sung-hwa, Bang Eun-young, Heo Yun-mi, Hwang Mi-hee and Park Si-hyun. Pictures by Anamboy [Kr].

Kang Yui
Korean model Kang Yui Seoul Motor Show 2013

Kim Ha-yul
Korean model Kim Ha Yul Seoul Motor Show 2013

Sim Min-hee
Korean model Sim Min Hee Seoul Motor Show 2013

Go Jung-ah
Korean model Go Jung Ah Seoul Motor Show 2013

Eun Bin
Korean model Eun Bin Seoul Motor Show 2013

Seo Jin-ah
Korean model Seo Jin Ah Seoul Motor Show 2013

Ju Da-ha
Korean model Ju Da Ha Seoul Motor Show 2013

Choi Seul-gi
Korean model Choi Seul Gi Seoul Motor Show 2013

Hwang In-ji
Korean model Hwang In Ji Seoul Motor Show 2013

Choi Byul-i
Korean model Choi Byul I Seoul Motor Show 2013

Min Seo-hee
Korean model Min Seo Hee Seoul Motor Show 2013

Lee Sung-hwa
Korean model Lee Sung Hwa Seoul Motor Show 2013

Bang Eun-young
Korean model Bang Eun Young Seoul Motor Show 2013

Heo Yun-mi
Korean model Heo Yun Mi Seoul Motor Show 2013

Hwang Mi-hee
Korean model Hwang Mi Hee Seoul Motor Show 2013

Park Si-hyun
Korean model Park Si Hyun Seoul Motor Show 2013


Related Posts

I went to Seoul Motor Show 2015
Seoul Motor Show 2011 promotion girls
Ju Da-ha Seoul Aerospace Defense Exhibition
Eun Bin Korea International Boat Show 2013
List of Asian events – car shows etc.